LID WORDEN van Anfiteatro ?   Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 10 euro. Voor een tweede lid op hetzelfde adres: 4 euro. Neem je deel aan een paar Anfiteatro-activititeiten, dan heb je door de verlaagde inkomprijs zó je lidgeld terugverdiend... En bovendien valt vier keer per jaar ons ledenblad Notizie in je brievenbus.


Om lid te worden :

     -Mail je contactgegevens (mailadres, postadres, telefoonnummer) naar secretariaat@anfiteatro.be   

     -Stort je lidgeld op Rekeningnummer: IBAN : BE84 4139 1885 2159 

     -Geef hieronder je toestemming om je naam- en adresgegevens op te slaan zodat Anfiteatro zijn nieuwsbrieven kan toesturen

        (Dit in het kader van AVG (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Voor sympathisanten die alleen de Nieuwsbrief ontvangen volstaan   Titel,  Voornaam,  Naam en e-mailadres

 

Bescherming persoonsgegevens   Anfiteatro verplicht zich er toe uw gegevens niet aan derden te bezorgen.

Met vragen hierover kan u altijd terecht op het secretariaat van Anfiteatro : Prins Karelstraat 14, B 9100 Sint-Niklaas tel. 037779643, secretariaat@anfiteatro.be


 
 
 
 
 
 
 
mijn adresgegevens te gebruiken voor het verzenden van de nieuwsbrief, Notizie, uitnodigingen en aankondigingen allerlei, intern aan de vereniging.
 
foto's en artikelen, die ik inlever als bijdrage voor Notizie, eigendom worden van de vereniging,en dat de vereniging deze mag publiceren in Notizie en op de website.
 
 

Bij een succesvolle inschrijving verschijnt hierboven:

BEDANKT VOOR JE INSCHRIJVING !