Inschrijven voor een Anfiteatro activiteit is eenvoudig.

 

Indien u inschrijft voor een Anfiteatro activiteit (recepties, concerten, Buttachicchi, praatnamiddagen….), waarvoor de voorafbetaling van het inschrijvingsgeld vereist is, dient u vanaf nu enkel nog het gevraagde bedrag vooraf te storten op de Anfiteatro rekening BE84 4139 1885 2159.

Uw betaling geldt als definitieve inschrijving. Bijgevolg wordt het versturen van een e-mail voor uw inschrijving naar het Anfiteatro secretariaat, of het invullen van een inschrijving op deze website overbodig.

Een win-win voor iedereen. Om in te schrijven dient u enkel tijdig het bedrag over te schrijven. Voor ons –bestuur- een eenvoudige en eenvormige manier van opvolging.

 

Late beslissers vergewissen zich op de website of de activiteit al niet volzet is voor ze hun betaling over maken. 

 

 

Inschrijven voor activiteiten waarvoor we betalen aan de kassa blijven we doen via het Inschrijvingsformulier op deze site of via een mail naar het secretariaat.

De Babbelnamiddagen

 

Care amiche ed amici che già in passato avete chiacchierato con noi il mercoledì,

Care amiche ed amici che avete voglia e tempo di chiacchierare in italiano,


Wij zijn unaniem over het nut van de praatnamiddagen en de luister die deze activiteit aan onze vereniging geeft.

Maar, rekening houdend met het vooruitzicht op enkele Euro’tjes subsidies, moeten we er echter voor zorgen dat de bijdragen onze vaste kosten min of meer blijven dekken.

Om die reden brengen wij jullie op de hoogte van de bijdrage die door het comité voor de toekomst werd vastgelegd.

 

Basis : 6 € per namiddag van 2 uur voor Anfi-leden en 8 € voor niet-leden (bijdrage onveranderd dus) en dit voor de twaalf praatnamiddagen in october – november – december aanstaande,

 

Het te betalen bedrag zal dus 72.- €  voor het laatste kwartaal 2019 voor Anfi-leden en 96.-€ voor niet-leden bedragen.

Het systeem van per les contant te betalen zal niet meer worden toegepast.

Terugbetaling van gemiste lessen zal uitsluitend in geval van echte force majeure of bij afwezigheid van Achille worden toegelaten.

Laattijdige inschrijvingen van nieuwe deelnemers : eerste praatnamiddag gratis voor nieuwkomers, daarna storting op Anfi-zichtrekening prorata van het aantal namiddagen t/m eind december.

 

Dit echter mits wij minstens 8 inschrijvingen kunnen ontvangen.

Bij 7 inschrijvingen gaan de tarieven respectievelijk 7.-€ en 9.-€ moeten worden om de kosten te dekken.

Bij minder dan 7 inschrijvingen loopt het voortzetten van de praatnamiddagen gevaar.  Wij rekenen zonder meer op jullie begrip. En wij hopen op een talrijke opkomst.

 

Achille